İstanbul Dövmeci

Dövme Kursu Kriterleri Neler Olmalıdır?

Dövme Kursu Kriterleri Neler Olmalıdır?

*Eğitimin ehil kişiler tarafından veriliyor olması

*Firma yetkilisinin derneğe ve bağlı bulunduğu odaya üye olması

*Hijyen eğitimi bilgi ve belgelerine sahip olunması

*Referans gösterilebilecek eski öğrenciler ile gerektiğinde irtibat sağlanabiliyor olması

*Ders eğitim notlarının daha önceden hazırlanmış olunması

*Ders saati ve programı konusunda öncesinde mutabakat sağlanması

*eğitim esnasında pratik yapılması ve bilgi gizlenmemesi

*eksik konu ve detay bırakılmaması

*ders saati 48 saatten daha az olmaması

Yorum